LUKOIL

Společnost LUKOIL byla založena roku 1991 a v dnešní době se řadí mezi celosvětově největší ropné společnosti. Funguje na principu „Od vrtné soupravy až po čerpací stanici”, což znamená, že do svých aktivit zahrnuje těžbu ropy, rafinaci, velkoobchodní a maloobchodní prodej ropných produktů.

Výroba a prodej olejů a maziv představují důležitou součást provozních aktivit společnosti LUKOIL. V roce 2005 byla ustavena společnost LLK International (LUKOIL Lubricants), se 100% vlastnickým podílem firmy LUKOIL, a obor maziv se stal nezávislou podnikovou jednotkou.

LUKOIL Lubricants vyrábí širokou škálu výrobků, které plní ty nejnáročnější provozní požadavky a specifikace, jež od nich požadují ruští i ostatní výrobci vozidel a zařízení.

LUKOIL LUBRICANTS EUROPE vlastní továrnu na maziva nacházející se v přístavním městě Hamina ve Finsku. Hlavní obchodní aktivitou společnosti je výroba, prodej, export a import maziv a dalších ropných výrobků a chemických látek.

V současné době je LUKOIL LUBRICANTS EUROPE jednou z největších společností zabývajících se vývojem a výrobou maziv určených pro ty nejnáročnější povětrnostní podmínky.

LUKOIL LUBRICANTS EUROPE distribuuje maziva do oblasti Střední a Západní Evropy prostřednictvím rozsáhlé sítě prodejců.

Vize a hodnoty

LUKOIL Lubricants Europe GmbH chce zákazníky inspirovat tím, že jim bude poskytovat výrobky a služby nejvyšší kvality a rovněž kompletní řešení a další užitečné výhody, aby tímto způsobem podpořili jejich úspěšnost. LUKOIL Lubricants Europe GmbH podstatným způsobem přispívá k celkovému obrazu značky LUKOIL.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH chce dosahovat konstantního a dlouhodobého růstu jejich aktivit a vytvořit ze společnosti LUKOIL čelního hráče na evropském trhu.

Společnost LUKOIL Lubricants Europe GmbH se zaměřuje na zefektivňování svého působení na trhu pomocí zlepšování kvality výrobků a služeb zároveň se snižováním nákladů, zvyšování provozní efektivity a zavádění nejnovějších technologií. Vedení společnosti bude zjišťovat požadavky příslušných trhů a zákazníků a bude provádět kontroly kvalitativních aspektů a zavazuje se vykonávat systém řízení, který pravidelně stanovuje reálné cíle a soustavně pracuje na dalším zlepšení k dalšímu zefektivnění a zvýšení kvality naší práce.

Jelikož je výrobní závod obklopen přírodní rezervací, je pro nás samozřejmostí odpovědnost ve smyslu ochrany životního prostředí. Stejně tak samozřejmé je fungování v souladu se všemi právními a provozními normami.