Společnost Euroleum s.r.o.

Euroleum s.r.o.

Společnost Euroleum s.r.o. je výhradním autorizovaným distributorem a importérem olejů a maziv LUKOIL v České republice a na Slovensku. Široká nabídka olejů a maziv LUKOIL pokrývá potřeby zákazníků ve všech odvětvích hospodářství. Mimo distribuce zajišťuje naše společnost také rozbory olejů a maziv, poskytuje poradenskou činnost, realizuje odvoz a likvidaci použitých olejů.

Politika kvality a ochrany životního prostředí

Politika kvality a ochrany životního prostředí společnosti Euroleum s.r.o. je vytvořena vedením společnosti za účelem stanovení základních pravidel orientovaných na spokojenost zákazníků, profesionalitu našich zaměstnanců a na dodržování stanovených systémů řízení.

Vizí naší společnosti je trvalý růst obchodních aktivit a udržení stabilního postavení na trhu. Naším hlavním cílem je být jednou z nejlepších společností v Evropě v oblasti prodeje olejů a maziv, včetně profesionálního poradenství a servisu v této oblasti.

Společnost při nákupu, prodeji a distribuci ropných produktů a speciálních chemikálií a poskytování technického servisu v této oblasti klade zásadní důraz na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.

Ochrana životního prostředí

Základní pravidla

Spokojenost zákazníka

 • Spokojenost našich zákazníků je základním kamenem prosperity naší společnosti, proto každý náš zaměstnanec vykonává své pracovní činnosti s ohledem na skutečnost, že spokojený zákazník je ten, který se vrací, protože se přesvědčil o vysoké kvalitě našich produktů a služeb.
 • Snažíme se vhodnou komunikací navázat přátelské styky se zákazníky za účelem neustálého zjišťování jejich potřeb a přání.
 • Při obdržení případné reklamace či stížnosti musí každý náš zaměstnanec postupovat co nejobezřetněji s vědomím, že špatně zvolený přístup může vést ke ztrátě důvěry zákazníka v nás.
 • V souvislosti s neustálým zlepšováním a zdokonalováním prováděných činností zavádíme všechny související a efektivní nápady, rady a informace do systému řízení jakosti formou preventivního opatření.

Profesionalita našich zaměstnanců

 • Vedení společnosti vytváří takové pracovní podmínky, aby každý spolupracovník našel uspokojení ve své práci pro společnost a byl za svoji dobře vykonanou práci odpovídajícím a motivujícím způsobem ohodnocen. Zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců považujeme za nezbytnou podmínku rozvoje naší společnosti.
 • Každý zaměstnanec si musí uvědomit, že přes veškerou snahu vedení může při své práci být spokojený pouze tehdy, přispívá-li k úspěchům společnosti svým kvalitním výkonem, zájmem o další vzdělávání, trvalou kázní při dodržování vnitřních směrnic a vlastní aktivitou.

Bezpečnost a dodržování právních norem

 • Dodržujeme všechny stanovené postupy zakotvené ve vnitřních směrnicích naší společnosti a při veškeré naší činnosti dodržujeme platnou legislativu České republiky a Evropské unie.
 • Bezpečnost práce a ochrana zdraví našich zaměstnanců je pro naši společnost prioritou.

Ochrana životního prostředí a hospodárnost

 • Pracujeme co nejhospodárněji, nejkvalitněji a nejefektivněji, tak abychom snižovali náklady a dodržovali principy ochrany životního prostředí.
 • Usilujeme o snížení vlivu jednotlivých činností a technického zázemí na životní prostředí.
 • Prosazujeme a realizujeme přípravky a technologie šetrné k životnímu prostředí a trvale usilujeme o snižování materiálové a energetické náročnosti všech našich činností.
 • Při všech prováděných činnostech postupujeme v souladu s právními i přirozenými požadavky v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Zvyšujeme znalosti všech našich zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí pravidelným vzděláváním.
 • Vyčleňujeme dostatečné lidské, materiální a finanční zdroje pro realizaci vytýčených cílů ochrany životního prostředí.
 • Pravidelně prověřujeme a neustále zlepšujeme profil společnosti z hlediska ochrany životního prostředí.
 • Třídíme poctivě odpad, sledujeme moderní trendy v oblasti recyklace.
 • Motivujeme k dodržování zásad ochrany životního prostředí i naše obchodní partnery.

Zlosyň, 22.2.2017

Ing. Jaroslav Odnoha
jednatel

Ing. Daniel Kühnl
jednatel